Vánoční zpěvy a koledy - Ivan Kurz

Ivan Kurz - Vánoční zpěvy a koledy

"Úprava Vánočních zpěvů a koled pro dětský sbor a cappella vznikla v roce 2004 na popud sbormistra Kühnova dětského sboru, prof. Jiřího Chvály. Tuto práci provázel v mém nitru pocit velké radosti, vždyť vánoční koledy jsou neopakovatelné svojí hudební čistotou, prostou tématikou, přinášejí zvěst o naději a lásce."

"Z hlediska dramaturgického jsem chtěl, aby řazení jednotlivých koled vytvářelo určitý dějový oblouk: od nočního zjevení, přes narození, vztah matky a dítěte až k oslavě Boží velikosti a následnému holdu koledníků a zpětnému vnoření do tiché noci. Vybíral jsem vedle koled známých i ty méně frekventované, s touhou poukázat k obrovské šíři lidového umu vyjádřit ty nejčistší city. Koledy by měly zůstat naším celoročním zrcadlem, abychom si uvědomili, že jsme již takřka ztratili jeden předůležitý rozměr svých životů - čisté a hořící srdce. Celý cyklus je cítěn vcelku, ale vnitřně se dělí na posloupné dějové obrazy: noc, zvěstování pastýřům, narození, Ježíškovy ukolébavky, Gloria, koledníci a dozpěv. Je zde zpracováno 22 vánočních zpěvů a koled. Kompozice měla svoji premiéru 17. prosince 2006. Bylo pro mne velkou ctí, že se jí ujal Jiří Chvála a Kühnův dětský sbor. Děkuji též České filharmonii, jako naší vrcholné kulturní instituci, že tento můj počin byl zařazen do sborového cyklu."

Další skladby Ivana Kurze vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Adamu
Četnické humoresky, orchestrální suita
Duše živá
Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr
Očekávání
Pírka ptáka Ohniváka
Slyším zpívat anděly

obsazenícoro bambinomateriálpartitura, particellinakl.č.R 148cena245,- Kč