Varhanní skladby, Fugy - Josef Seger (editor Pavel Kohout)

Josef Seger - Varhanní skladby, Fugy

Josef Seger (1716 - 1782) je považován za jednoho z nejlepších varhanních virtuosů a improvizátorů v polovině 18. století. Těžiště jeho tvorby tkví v chrámové hudbě a zejména varhanních skladbách. Patřil též k vyhledávaným pedagogům, mezi jeho četnými žáky nalezneme jména později významných českých skladatelů a varhaníků, jako např. František Xaver Brixi, Josef Mysliveček, Karel Blažej Kopřiva, Jan Evangelista Koželuh, Jan Křtitel Kuchař.

Nové vydání varhanních skladeb Josefa Segera vychází z rukopisného pramene uloženého v městské knihovně v Lipsku. Pravděpodobně se jedná o nejranější dochovaný opis Segerovy varhanní hudby. Z celkového počtu fug byly vybrány reprezentativní skladby, jejichž pořadí zůstalo s původní sbírkou totožné. Umístění kompozic v lipském prameni a ani v dalších srovnávacích pramenech nezadalo dostatečně nosný podklad ke kompletování volných forem a fug a pravděpodobně tak nebyly ani provozovány.

Další skladby Josefa Segera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Varhanní skladby, Preludia, Preambula, Fantasie

obsazeníorgmateriálpartnakl.č.R 194cena210,- Kč