Varhanní skladby III - Bedřich Antonín Wiedermann

Bedřich Antonín Wiedermann - Varhanní skladby III

Skladby B. A. Wiedermanna (1883 – 1951), které přináší tato publikace, dosud nebyly vydány tiskem. Cílem této edice je zprostředkovat pokud možno původní autorův záměr a redakční zásahy, kterých nebylo mnoho, jsou vyznačeny v hranatých závorkách. Publikace obsahuje skladby Variace a fuga na moravskou píseň z doby Napoleonovy (1937), dvě Pastorely (1912, 1943), Ukolébavka ( 1945) a Adorace (1912).

Při výběru pramenů byly upřednostňovány autorovy rukopisy (dílem uložené v Českém muzeu hudby v Praze – ČMH, dílem v soukromé sbírce Ireny Chřibkové – ICh). Úroveň jejich vypracování je různá: od „holého“ notového textu až k poměrně propracovanému zápisu dynamických, artikulačních a výrazových pokynů. Edice mlčky upravuje na některých místech pouze způsob zápisu (vynechání či přidání tzv. bezpečnostních posuvek apod. či nahrazení dlouhých legatových oblouků textovým předpisem „legato“ či zkratkou „leg.“, jehož platnost končí vždy novým artikulačním označením).

Další skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Varhanní skladby I
Varhanní skladby II
Varhanní skladby IV

obsazeníorgmateriálpartnakl.č.R 201cena250,- Kč