Vladimír Beneš

Vladimír Beneš

Přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a 1. LF UK

V roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1978–1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení.

V říjnu 1997 byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. Od téhož roku vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011–2015 byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností, předsedá České neurochirurgické společnosti.