• Informace
  • Vratné lahve - Ondřej Soukup / instr. Lukáš Sommer

Vratné lahve - Ondřej Soukup / instr. Lukáš Sommer

Vratné lahve - Ondřej Soukup

„Film Vratné lahve pro mě byl oříšek. Psát hudbu pro veselohru je vždy trochu problém. Nejlépe se píší dramata, romantika, akční filmy, pohádky…

Nakonec jsem našel řešení, nechtěl jsem skládat hudbu prvoplánově veselou, chtěl jsem v ní mít trochu naděje, optimismu nebo očekávání a občas i sarkasmus. Stejně jsem nakonec složil i nostalgické hudby, protože ten film zase taková veselohra nebyla. Honza Svěrák ve filmu také použil části Mahlerovy 10. symfonie, třeba pod závěrečnou scénou v balónu. V této suitě žádná hudba od Mahlera není, ale jen pro zajímavost – v jedné recenzi si toho její autor jaksi nevšiml a vyčetl mi, že jsem složil pro tuto scénu kýčovitě romantickou hudbu." O. Soukup

Další skladby Ondřeje Soukupa vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Akumulátor
Kolja
Lída Baarová
Tmavomodrý svět

Requiem pro panenku (hlavní téma) - partitura a orchestrální party pouze k pronájmu
Čtyřlístek ve služnách krále (hlavní téma)- partitura a orchestrální party pouze k pronájmu
Johanka z Arku (oratorium pro sóla, sbor a orchestr) - partitura a orchestrální party pouze k pronájmu

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz