Vzdušné zámky - Jan Jirásek

Jan Jirásek - Vzdušné zámky

"Před několika lety jsem cítil a prožíval svou hudbu tak hluboce, silně a zřetelně, že jsem téměř ztratil touhu zviditelnit ji na papíře. Chtěl jsem s ní žít a prožívat ji jen ve stavu podobném meditaci. Později jsem došel k poznání, že něco takového není možné a přijatelné ve skutečném současném světě a opět jsem začal hudbu psát.

Pro mě "Vzdušné zámky" znamenají něco krásného a zároveň nedosažitelného. Ačkoliv krása existuje v nás i kolem nás, nejsme schopni ji přes veškerou snahu uchopit a ovládnout. Můžeme se jí pouze dotknout v momentech nejhlubší a největší tvůrčí intimity.

Napsání skladby pro jednoho hráče na bicí "Vzdušné zámky" jsem začal plánovat před několika lety. Byl jsem tehdy inspirován interpretací mé další skladby pro bicí "Chléb a hry" Amy L. Barberovou. Obě skladby jsem jí dedikoval."

Další skladby Jana Jiráska vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Viribus unitis

obsazenícrot, 4ptti sosp, 3tam-tam, tubi di bambú, tubi di metalo, tamb di legno africano, vibf, mar, tamb bmateriálpartituranakl.č.R 094cena265,- Kč