Znamení časů - Svatopluk Havelka

Svatopluk Havelka - Znamení časů

Kompoziční styl Svatopluka Havelky (1925 - 2009) prošel několika etapami, vždy si však zachoval osobitý charakter melodiky, typicky havelkovské barevné instrumentace a smysl pro přehlednou ale přitom originální výstavbu kompozice.

Na počátku tvorby vyšel z tradice hudby 1. poloviny 20. století a již v raných dílech je patrný vliv moravské a slezské modální melodiky. Od 60. let do svého stylu integruje podněty tehdy aktuálního světového vývoje, zejména prvky aleatoriky a témbrového myšlení. Na rozdíl od jiných světových novátorských osobností však v Havelkově případě nikdy nedošlo k radikálnímu popření dosavadních kompozičních principů. Tento syntetický přístup k tvorbě je další z osobitých rysů Havelkova díla. V té době vznikly Havelkovy nejznámější programní symfonické skladby, např. symfonická báseň Pěna (1965) nebo orchestrální fantazie Hommage a Hieronymus Bosch (1974). Od 90. let se obrací téměř výlučně k duchovním námětům, redukuje výrazové prostředky a stále zřetelněji se vrací k tonálnímu vyjadřování. V této závěrečné tvůrčí etapě vznikla některá z obsahově nejhlubších Havelkových děl.

Symfonický obraz Znamení časů (1996) je poslední velké Havelkovo dílo pro symfonický orchestr a jediné z řady významných symfonických skladeb, které vzniklo v pozdní oproštěné tvůrčí etapě. Havelka je komponoval na objednávku České filharmonie ke stému výročí vzniku orchestru. Česká filharmonie také dílo pod vedením japonského dirigenta Ken-Ičiro Kobajašiho uvedla v premiéře na abonentním koncertě 24. 4. 1997. Po premiéře autor partituru v několika detailech revidoval, změny se týkaly instrumentačního posílení některých hlasů.

Další skladby Svatopluka Havelky vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Agapé je láska
Hymnos
Parénéze
Symfonie č. 1

obsazenífl picc, 3fl, 3ob, cor ingl, 3cl - III muta cl picc in Es, cl b, 3fg - III muta cfg, 4cor, 4trb, 3tbn, tb, timp, batt, cel, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 174cena205,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz