Zrození - Jan Kučera

26. září 2016

„Skladba Zrození je jednou částí scénické hudby pro soubor Spitfire Company a jeho představení 13. měsíc.

Neodlučitelnou složkou tohoto expresivního tanečního divadla bylo živě hrající smyčcové kvarteto Epoque Quartet, pro které kontinuálně píšu a aranžuji od jeho založení a které zařazuje tuto moji miniaturu téměř na každý svůj koncert.

Zrození plyne v minimalistickém pulsujícím rytmu, nad nímž se tu a tam objeví jednoduchá a táhlá melodická linka.

Na objednávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu jsem vytvořil také verzi pro smyčcové kvarteto a orchestr, která zazněla v premiéře 1. února 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze."

Další skladby Jana Kučery vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Barokní reminiscence
Barokní reminiscence / klavírní výtah
Benedicamus Domino
Contemplation
Full House
Joker
Suite concertante
Tvé roztančené Já

Spustit audio