Zuzana Vojtíšková

slovesný dramaturg

Věnuju se pohádkám, rozhlasovým hrám, Hajajovi a příležitostně i četbě.

Absolvovala katedru alternativního a loutkového divadla DAMU, obor dramaturgie-režie pod vedením prof. Josefa Krofty a prof. Miloslava Klímy (2003–2008).

V roce 1991 se zúčastnila prvního ročníku rozhlasové soutěže o příjemný ženský nebo dívčí hlas Lady Radio, v níž získala titul Lady sympatie. Poté začala externě spolupracovat s různými redakcemi a od roku 1998 je stálým zaměstnancem Českého rozhlasu. Vytvářela například pořady Člověk volá člověka (o lidech se zdravotním postižením), Máta (magazín pro rodiče), Malá encyklopedie souvislostí, Kolotoč a celou řadu dalších. Od roku 2001 do roku 2009 provázela dopoledními pořady Jak to vidí..., Host do domu a tříhodinovým blokem nazvaným Odpolední kolotoč.

Za dramaturgii rozhlasových pořadů získala 1. místo na festivalu Prix Bohemia Rádio v roce 2014 (P. Vodička: Babu a papoušek, režie P. Vodička), v roce 2016 (Z. Ferenczová: Problém – Vyskočit z kůže, režie M. Schlegelová) a v roce 2018 (L. Fukus, L. Veverková: Spalovač mrtvol, režie A. Vrzák). Spolupracovala nebo spolupracuje s celou řadou autorů, mj. Pavlem Kosatíkem, Petrem Hudským, Vítem Peřinou, Edgarem Dutkou, Arnoštem Goldflamem, Danielou Fischerovou, Šárkou Koskovou, Ivanem Krausem, Vratislavem Maňákem, Tomášem Končinským a dalšími.

V letech 2006–2013 působila jako dramaturgyně v Divadle Lampion Kladno, kde společně s různými režiséry a výtvarníky připravila 32 inscenací. V roce 2015 byla iniciátorem a dramaturgem česko-norsko-islandského divadelního projektu Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky. Je dramaturgem filmu Jakuba Červenky Hovory s TGM, který vznikl podle scénáře Pavla Kosatíka. Jako odborná editorka připravila knihy Živé dědictví loutkářství a Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině (obě vydalo Nakladatelství AMU). Jako lektorka se zúčastňuje různých divadelních festivalů a přehlídek a píše články do divadelních časopisů. 

Všechny články

Stránky