Zveřejňovat tajné nahrávky? Záleží na závažnosti tématu

20. říjen 2017

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se sešla Etická komise Českého rozhlasu na svém prvním pracovním jednání. Ve věcné diskusi projednala dvě témata – zveřejňování tajně pořízených nahrávek ve veřejném zájmu a přístup média veřejné služby k osobním názorům jeho zaměstnanců, které poškozují zaměstnavatele.

V mediálním prostoru se objevuje stále více tajně pořízených záznamů rozhovorů různých osob. Do jaké míry je etické tyto tajné nahrávky zveřejňovat? Jaká kritéria jsou rozhodující pro jejich publikování? A jak se postavit k nahrávkám, jejichž autor není znám a může jejich zveřejněním sledovat vlastní zájmy?

Těmito otázkami se zabývali členové Etické komise v prvním bodu programu. Podle Kodexu Českého rozhlasu uveřejnění těchto materiálů možné je, „jestliže počínání původně soukromé může ovlivnit věci veřejného zájmu (například výkon funkce nebo dodržování právních norem) … a to zvláště ve vztahu k osobám veřejného zájmu.“

Mezi členy Etické komise panovala shoda na tom, že obecnou definici veřejného zájmu nelze stanovit. Každý případ je třeba posuzovat jednotlivě. Klíčové pro publikování záznamu je jednak to, zda se nezpochybnitelně jedná o veřejně činnou osobu, a dále závažnost obsahu samotné nahrávky. Pokud má sdělení na záznamu silnou relevanci pro politický či ekonomický život, pak by podle členů Etické komise mělo být zveřejněno. Zároveň by publikování nahrávky mělo doprovodit odůvodnění, jež veřejnosti vysvětlí, v čem je obsah závažný pro společnost, a bude definovat v daném případě veřejný zájem. Členové Etické komise se dále shodli na tom, že publikování nahrávek uniklých z policejních spisů je nezákonné.

Celá diskuse byla zasazena do obecného rámce, jímž je názor členů Etické komise, že Český rozhlas jako veřejnoprávní médium by měl mediální prostor kultivovat a dodržovat vysoké standardy žurnalistiky, neboť je veřejností vnímán v těchto oblastech jako referenční médium.

Osobní názory zaměstnanců Českého rozhlasu

V druhé části jednání se Etická komise věnovala otázce projevení osobního názoru zaměstnanců Českého rozhlasu na soukromých účtech, v soukromé e-mailové poště rozesílané hromadně apod., a míře jejich loajality k zaměstnavateli. Členové Etické komise se shodli na závěru, že pokud osobní vyjádření zaměstnanců učiněná veřejně jsou v rozporu s Kodexem Českého rozhlasu, měl by se od nich Český rozhlas distancovat.

Oficiální vyjádření Etické komise si můžete přečíst zde.

Etická komise vznikla v tomto roce jako poradní orgán generálního ředitele Českého rozhlasu. Jejím posláním je hodnotit práci Českého rozhlasu prizmatem profesní etiky a právních předpisů, včetně Kodexu Českého rozhlasu. Skládá se z pěti členů, kterými jsou předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda České neurochirurgické společnosti Vladimír Beneš, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls, plzeňský biskup Tomáš Holub a někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová. Z jednání dne 19. 10. 2017 se omluvili Vladimír Beneš a Tomáš Holub.

Spustit audio