Aktuální stav prací

11. březen 2008

V současné době se dokončují demolice dožilých konstrukcí, buduje se nový systém vnitřní kanalizace a probíhá příprava na betonáž. Souběžně probíhá výroba a výměna oken a repase historických prvků.

K 30.1.2008 byly zdokumentovány veškeré historické prvky v budově a jejich dokumentace byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem.

Spustit audio