Antonín Kraft

hudební skladatel (1749–1820)

Antonín Kraft se narodil 30. prosince 1749 v Rokycanech, své první hudební vzdělání pochytil pravděpodobně od otce, amatérského hudebníka. Po studiu na gymnáziu nastoupil ke studiu filozofické fakulty v Praze, během kterého se zdokonaloval ve hře na violoncello. Roku 1769 odjel do Vídně studovat práva, která nedokončil a místo toho se dal na dráhu profesionálního hudebníka.

Po přijetí do kapely knížete Mikuláše Ignáce Esterházyho odjel s manželkou do Esterházy, kde působil do konce 80. let v orchestru jako violoncellista. Kromě účinkování v orchestru působil jako učitel kompozice a hráč na baryton (viola di bordone).

V roce 1789 podnikl s tehdy osmiletým synem cestu po Evropě a podle dobových ohlasů sklidili velký úspěch. V Drážďanech se setkali i s W. A. Mozartem, se kterým uspořádali soukromou akademii.
Po smrti knížete Esterházyho jeho následovník nepokračoval v podporování orchestru a rozpustil ho. Kraft se s rodinou přestěhoval zpět do Vídně, kde nastoupil jako violoncellista v kapele knížete Antonína Grassalkovicse II. Mezitím koncertoval se synem a býval označován za nejlepšího violoncellistu ve Vídni a jednoho z nejlepších v Evropě.

Kolem roku 1814 se vlivem válek v Evropě zhoršila i finanční situace rakouské šlechty, Antonín Kraft se dostal na 2/3 svého původního platu. Následně byl penzionován, důchod dostával ale i s půlročním zpožděním. O pomoc a přilepšení pro něj žádal i L. van Beethoven. Kraft se i ke konci svého života ale stále účastnil veřejného hudebního života a krátce před svou smrtí 28. srpna 1820 byl jmenován prvním učitelem violoncella konzervatoře Gesselschaft der Musikfreunde.

Kraftovo dílo čítá necelých dvacet dochovaných skladeb. Sedm opusů vyšlo ve své době tiskem, zbytek zůstal v rukopisech. Většina kompozic čítá violoncellový part a je zřejmé, že většinu z nich psal přímo pro vlastní produkce instrumentální hudby na šlechtických dvorech, při kterých působil. Napsal šest violoncellových sonát s doprovodem basu, tři dua pro housle a violoncello, několik barytonových trií a violoncellových duet a dochovaly se dva violoncellové koncerty.

Tituly k prodeji:
Koncert C dur pro violoncello a orchestr, op. 4
Koncert C dur pro violoncello a orchestr "Seydlův" (partitura)
Koncert C dur pro violoncello a orchestr "Seydlův" (party)

ro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz