Antonín Rejcha

hudební skladatel (1770–1836)

Antonín Rejcha proslul nejen jako progresivní skladatel své doby, ale zejména jako hudební teoretik, který zasáhnul do vývoje evropské hudby svou hudebně teoretickou a pedagogickou činností.

Těžištěm jeho skladatelské činnosti byla hudba komorní, ve které se obzvláště vyjímá tvorba pro dechové kvinteto. Symfonická tvorba sice zůstává v ústraní zájmu o Rejchovo dílo, přesto však zaujímá podstatné místo mezi skladbami, kterých si sám skladatel obzvláště cenil.

Dodnes postrádáme úplný soupis Rejchových skladeb, přičemž počet jeho symfonií se stále mění v závislosti na odborném výzkumu a evidenci dobových hudebních pramenů. Podstatná část symfonií, o kterých víme, se dochovala pouze v rukopisech a řada z nich jen ve fragmentech, pokud nejsou zcela ztraceny. Obzvláště některé kompozice z jeho raného období bývají navíc často zaměňovány s tvorbou jeho strýce Josefa Rejchy.

V oblasti Rejchovy symfonické tvorby máme doklady zhruba o 20 symfoniích. Za Rejchova života vyšly podle všeho tiskem pouze dvě, jmenovitě op. 41 a 42 v lipském nakladatelství Breitkopf a Härtel roku 1803. Část symfonických děl zůstává nezvěstná a zmínky známe pouze z Rejchovy biografie či další dobové literatury. Nezanedbatelnou úlohu hrají dochované fragmenty, jako je tomu např. u Symfonií C dur nebo D dur.

Více o skladateli na www.rozhlas.cz/klasika/skladatele

Tituly k prodeji:
Ouvertura C dur, op. 24
Symfonie F dur

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz