Bedřich Antonín Wiedermann

hudební skladatel (1883–1951)

Bedřich Antoním Wiedermann se narodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na Hané, zemřel 5. listopadu 1951 v Praze. Vystudoval gymnázium v Praze, kde se seznámil se svým pozdějším učitelem varhan Josefem Kličkou, který zde vyučoval zpěv.

Po maturitě působil krátký čas jako úředník na berním úřadě v Kroměříži a v roce 1904 vstoupil do olomouckého semináře. Po sedmi semestrech se však rozhodl studium teologie přerušit a v roce 1908 nastoupil ke studiu na pražskou konzervatoř, kde za neuvěřitelně krátkou dobu (3. července 1909) absolvoval varhanní hru pod vedením Josefa Kličky. V následujícím roce se pak věnoval studiu skladby pod vedením Vítězslava Nováka.

V dalších letech působil jako chrámový varhaník na Petrově v Brně (1910–1911) a v Praze – nejprve v emauzském klášteře (1911–1917) a později v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (1917–1919), tři roky byl také violistou České filharmonie.

Od března 1917 působil také na pražské konzervatoři, kde vyučoval do roku 1946 nejprve jako výpomocný učitel za nemocného Karla Steckera, od září 1919 již jako definitivní profesor hry na varhany, varhanního doprovodu a improvizace.

V roce 1920 byl jmenován profesorem vyšší varhanní hry a v letech 19441946 působil na její mistrovské škole. Od roku 1946 vyučoval na právě vzniklé Akademii múzických umění. Mezi jeho žáky patřili Josef Černocký, Bedřich Janáček, Jan Bedřich Krajs, Jiří Reinberger, Jiří Ropek a Milan Šlechta.

Wiedermann již od mládí často koncertoval. Založil tradici pravidelných varhanních vystoupení v pražském klášteře v Emauzích, pořádal nedělní matiné ve Smetanově síni pražského Obecního domu (jednou měsíčně v období 1920–1932), další cyklus pravidelných koncertů pořádal od čtyřicátých let v basilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském (varhany v tomto chrámu byly v letech 1940–1941 přestavěny podle jeho návrhu).

Koncertoval často v Praze i mimo ni, absolvoval několik zahraničních zájezdů (Anglie 1924, New York 1924, Německo 1925, Švédsko 1926, Belgie 1935), řadu jeho vystoupení (zejména koncerty v Husově sboru církve československé v Praze Dejvicích) vysílal rozhlas. Těžiště jeho rozsáhlého skladatelského díla (přes 300 skladeb) leží v hudbě varhanní (přes 80 kompozic) a vokální (množství chrámových děl, sborů zejména na duchovní texty, písní, osm kantát).

Tituly k prodeji:
Varhanní skladby I
Varhanní skladby II
Varhanní skladby III
Varhanní skladby IV
Varhanní skladby V (ed. Jan Hora)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz