Bohoslužba Evangelické církve metodistické z Mikulova

11. březen 2018

Bohoslužba Evangelické církve metodistické z modlitebny v Mikulově. Káže kazatel Ctirad Hrubý.

Mikulovská metodistická farnost byla založena v době po druhé světové válce při postupném osidlování pohraničí. Zakládajícími členy byli Češi, kteří se vraceli zpátky do Čech a na Moravu po desetiletích života v Rumunsku a Bulharsku. Dnešní podoba farnosti je dávno jiná, nicméně je stále pestrou směsicí kolem 80 lidí s různou historií, které spojuje víra v Ježíše Krista.

Farnost má v současnosti dva sbory, jeden v Mikulově, druhý ve Valticích. Kromě bohoslužeb pořádají zdejší věřící například koncerty, vyučují základy křesťanské víry, pořádají kempy s výukou angličtiny, či charitativní akce.

Spustit audio