Bohoslužba Římskokatolické církve z baziliky sv. Markéty v Praze - Břevnově

4. březen 2018

Bohoslužba Římskokatolické církve z baziliky sv. Markéty v Praze - Břevnově. Káže prof. Jan Sokol.

Bazilika sv. Markéty v Praze - Břevnově je součástí břevnovského kláštera benediktinů, založeného sv. Vojtěchem koncem 10. století. Kromě baziliky tvoří rozsáhlý komplex kláštera budova vlastního konventu, hospodářská stavení, prelatura a kaple sv. Vojtěcha. Současný klášterní kostel byl postaven počátkem 18. století jako vrcholně barokní stavba podle plánů K. Dientzenhofera.

Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území. Benediktini se řídí Řeholí, kterou pro ně sepsal v 6. století sv. Benedikt z italské Nursie. Život tohoto řádu nejlépe vystihuje tradiční benediktinské heslo "modli se a pracuj". Ve 20. Století stihl klášter podobný osud jako mnoho jiných řeholních domů na našem území. V roce 1950 byl břevnovský klášter komunistickou vládou zabrán, tehdejší opat Anastáz Opasek byl nespravedlivě obviněn a strávil 50. léta ve věznicích. Během komunistické éry klášter značně chátral. K obnovení došlo až v 90. Letech. Po smrti Anastáze Opaska (1999) stanul v čele kláštera jako převor - administrátor Prokop Siostrzonek.

Spustit audio