Čas strachu i odvahy. Rádio Retro přibližuje temné roky nacistické okupace

15. březen 2019

Další Rádio Retro připomíná jeden z nejtemnějších úseků novodobé historie naší země. Přesně před 80 lety vtrhla nacistická armáda do okleštěného Československa a z českých zemí se stal Protektorát Čechy a Morava pod okupační správou Německa. Unikátní dobové záznamy posluchače vtáhnou do tehdejší dusné atmosféry a přiblíží celou řadu emotivních momentů, od vojenské přehlídky okupantů na Václavském náměstí, přes heydrichiádu a vypálení Lidic a Ležáků až po Norimberský proces s válečnými zločinci.

Digitální stream obsahuje 28 hodin zpráv, projevů či reportáží z období od konce první republiky. Není sestaven jen z archivních snímků našeho rozhlasu a protektorátního Reichssenderu Böhmen, ale také ze snímků získaných z z fondů Ministerstva zahraničních věcí. Jde přibližně o 700 gramodesek z produkce BBC, které se po válce ocitly v Praze. Jsou na nich jednak relace „Hlasu svobodné republiky“, ale také reportáže o našich stíhačích v Británii, o práci bombardovacích letců, pozemního personálu, projevy Jana Masaryka a podobně. Z Hlasu Ameriky pak promluví Voskovec a Werich, kteří ve svých zámořských relacích komentovali řadu událostí, včetně vyhlazení Lidic.

Čtěte také

Rádio Retro rozkročené mezi lety 1938 a 1946 nabídne více méně chronologický přehled událostí, a to už od X. Všesokolského sletu v červnu 1938, jehož dominantou byla scéna „Dobudujeme a ubráníme“. Reportérem byl statečný dr. Franta Kocourek a více než hodinová nahrávka plná emocí dokonale ilustruje tehdejší náladu celé naší společnosti.

František Kocourek komentuje nacistickou vojenskou přehlídku na Václavském náměstí

Velkou naději střídá pomnichovské zklamání, nastupuje okupace, heydrichiáda, Lidice a Ležáky, ze západu řeční Edvard Beneš, v Praze Emanuel Moravec. Válku na území Sovětského svazu připomíná v programu Rádia Retro pozoruhodný dvoudílný pořad „Cestou sněženek“, na jehož realizaci formou jakési expedice po SSSR ve stopách Svobodovy armády v roce 1965 zavzpomínají i tehdejší tvůrci. Uměleckou reflexi německé okupace zastupuje rozhlasová hra Jiřího Justa Klauni a vlastenci a rovněž literárně zachycuje události roku 1945 Deník z Hirošimy od japonského lékaře Mičihika Hačiji.

„Je to nepříjemná věc, že pro takového jednoho darebáka musíme potom všichni trpět,“ říká žena z Klatov v nahrávce z 9. června 1942. Tvůrce a moderátor Radia Retro Tomáš Černý přiznal, že mu z těchto záznamů naskakuje husí kůže: „Oni si povídají o tom, jak život normálně plyne, jak odsuzují atentát na protektora Heydricha. Je to v osm hodin večer, přesně v oněch desítkách minut, kdy se stahují mračna nad Lidicemi.“


Rádio Retro „Čas strachu, čas odvahy“ vysílá od 15. března do 9. května 2019. Poslouchat ho můžete na webu rozhlas.cz, na Play.cz nebo v pozemním digitálním vysílání DAB+. Několik vzácných snímků si můžete trvale přehrát v Audioarchivu.

S poválečným návratem vězňů koncentračních táborů zachytily rozhlasové mikrofony chvíle tak silné, že dohnaly k slzám i samotného reportéra. Josef Cincibus zpovídá matku malého chlapce z Lidic. Paní Jedličková žádá o pátrání po svém malém synovi – ten už ale tři roky nežije. Neméně emotivní je záznam výslechu několika přeživších lidických dětí před norimberským tribunálem, o jehož činnosti a rozhodnutích informoval posluchače Československého rozhlasu zpravodaj František Gel.

Spustit audio