Český rozhlas podpořil výzvu na pozastavení členství v EBU prokremelským médiím

25. únor 2022

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dnes zaslal prezidentce Evropské vysílací unie Deplhine Ernotte Cunci a členům výkonného výboru EBU dopis, ve kterém se Český rozhlas připojuje k požadavku svých kolegů veřejnoprávní vysílací společnosti Ukrajiny (UA:PBC) na pozastavení členství EBU ruským médiím, která zkresleně informují o zbabělém a bezprecedentním útoku Ruské federace na Ukrajinu.

Vážená paní prezidentko, vážení členové Executive Board,

Český rozhlas jako dlouholetý a respektovaný člen Evropské vysílací unie plně podporuje požadavek veřejnoprávní vysílací společnosti Ukrajiny (UA:PBC) na pozastavení členství EBU ruským médiím, která zkresleně informují o zbabělém a bezprecedentním útoku Ruské federace na Ukrajinu a na její suverenitu, demokracii a svobodu. Stejně tak podporujeme i požadavek našich kolegů z Ukrajiny na vyloučení Ruské federace z Eurovision Song Contest 2022.

Pro Český rozhlas, který ctí hodnoty média veřejné služby a chrání je, je zcela nepřijatelné, aby mezi členy EBU patřila prokremelská média, která dlouhodobě nectí objektivitu, nestrannost, vyváženost a názorovou pluralitu. Channel One Russia a Rossijskoe Teleradio svým vysíláním pošlapávají vše, na čem je založena existence veřejnoprávních médií i Evropské vysílací unie, tedy svobodu, demokracii, a nezávislost. Český rozhlas proto vyzývá vedení EBU, aby se požadavkem veřejnoprávní vysílací společnosti Ukrajiny (UA:PBC) co nejvážněji zabývalo a velmi zodpovědně jej zvážilo.

Česká republika má jako nástupnická země Československa sama traumatizující zkušenost s ruskou agresí z roku 1968. I u nás stejně jako na Ukrajině tehdy umírali nevinní lidé kvůli rozpínavosti totalitního režimu. Proto nechceme a nebudeme zavírat oči před bezprecedentním útokem Ruské federace na svobodný a svrchovaný stát, před krveprolitím a válkou, kterou na půdu Evropy přinesla zvůle kremelského režimu. Žádné ekonomické, politické ani jiné zájmy nemohou vyvážit utrpení, které v současné době zažívají obyvatelé Ukrajiny. Invaze Ruské federace na Ukrajinu je smutným a varovným opakováním historie, před kterým není možné strkat hlavu do písku.

Vážená paní prezidentko, vážení členové Executive Board, ještě jednou vás jménem svým i jménem všech pracovníků Českého rozhlasu žádám, abyste s největší vážností a zodpovědností zvážili požadavky našich kolegů z UA:PBC. Považujeme je za legitimní a více než oprávněné.

S pozdravem

René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Spustit audio