Český rozhlas rekordně navyšuje svůj podíl na trhu, Radiožurnál zůstává s náskokem nejposlouchanějším rádiem v Česku

11. květen 2022

Aktuální výsledky hlavního výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za 4. čtvrtletí 2021 a 1. čtvrtletí 2022 potvrzují sílící pozici Českého rozhlasu na radiovém trhu. Události na Ukrajině a jejich ekonomické dopady zvýšily zájem obyvatel o zpravodajsko-informační servis veřejnoprávního rozhlasu, což se projevilo na rostoucí poslechovosti všech hlavních stanic Českého rozhlasu.

Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl opět rekordní hodnoty 27,6 %. Celkem poslouchá Český rozhlas denně 1 692 tisíc (+ 72 tisíc) a týdně 2 760 tisíc posluchačů (+27 tis.).

„Český rozhlas svými výsledky poslechovosti opět prokázal, že i v dobách krizových plní kvalitně roli důvěryhodného a spolehlivého informačního média, které si dokáže získat přízeň posluchačů. Mé poděkování patří všem rozhlasákům, kteří se svým úsilím na nejlepším výsledku Českého rozhlasu v posledních letech podílejí. Pozice lídra rozhlasového trhu se v případě Radiožurnálu již jeví jako dlouhodobá a stabilní, navíc ji umocňuje rekordní poslech sesterské stanice Český rozhlas Plus. Radost mám i z výsledků našich programových stanic Dvojky a Vltavy a samozřejmě i z výrazného posílení regionálních studií Českého rozhlasu. Ukazuje se, že nejen zpravodajství a publicistika jsou pilíři vysílání Českého rozhlasu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas Radiožurnál poslouchalo denně 884 tisíc (náskok více než 150 tis. posluchačů před druhým Impulsem) a týdně 1 670 tisíc posluchačů. Další rekordní výsledek ve své krátkodobé historii zaznamenala analyticko-publicistická stanice Český rozhlas Plus: 157 tisíc posluchačů denně (+10 tis.) a 252 tisíc týdně (+20 tis.).

Čtěte také

Výrazný nárůst poslechovosti zaznamenaly regionální stanice Českého rozhlasu s výsledkem 430 tisíc posluchačů denně (+39 tis.) a 706 tisíc týdně (+18 tis.). Také Český rozhlas Dvojka navýšil denní (357 tisíc) i týdenní poslech (619 tisíc). Pozitivní trend se potvrzuje i u kulturní stanice Český rozhlas Vltava, a to nárůstem v denním na 72 tisíc posluchačů (+13 tis.) i týdenním poslechu na 199 tisíc (+14 tis.).

Mezi jednotlivými regionálními stanicemi Českého rozhlasu je dlouhodobě nejúspěšnější Český rozhlas Brno, který si po aktuálním nárůstu naladí denně 111 tisíc a týdně 171 tisíc posluchačů.

Dařilo se i digitální stanici pro mladé posluchače Radio Wave, která dosáhla svého nejlepšího výsledku od přechodu výlučně na DAB vysílání (47 tisíc posluchačů týdně).

Spustit audio