Český rozhlas se zúčastnil mezinárodní analýzy EBU Peer-to-Peer

Analýza Peer-to-Peer v Českém rozhlase

Český rozhlas absolvoval v roce 2018 mezinárodní hodnotící proces toho, jakým způsobem naplňuje veřejnou službu. Jeho výsledkem je právě zveřejněná zpráva Český rozhlas a veřejná služba. V šesti kapitolách vyhodnocuje praxi řízení českého veřejnoprávního rozhlasového vysílatele, a kvalitu jím poskytovaného obsahu na základě hodnot médií veřejné služby definovaných Evropskou vysílací unií ve Štrasburku v roce 2012.

V minulosti již tuto analýzu podstoupila Česká televize, finský vysílatel YLE, švýcarské RTS nebo belgický RTBF.

Naším cílem je nabídnout náš obsah všem složkám společnosti tak, aby nikdo nebyl vyloučen. Všem a všude. Silně zdůrazňujeme význam sdílení a vyjadřování plurality názorů a idejí. Chceme vytvářet veřejnou sféru, ve které si všichni občané mohou utvářet vlastní názory a myšlenky. Jde nám o inkluzi a sociální soudržnost. Fungujeme na mnoha platformách, sdílíme náš obsah všemi možnými způsoby. Jsme dostupní všem, bez překážek. Umožňujeme našemu publiku i každému jednotlivci angažovat se a být součástí demokratické společnosti.
Z dokumentu Posilování společností - Deklarace základních hodnot médií veřejné služby přijatých na jednání EBU

Zpráva potvrdila, že Český rozhlas bere hodnoty média veřejné služby velmi vážně, stejně tak jako své poslání – informovat, vzdělávat a bavit. „To je patrné na všech úrovních instituce od odpovědnosti, kterou vnímají zaměstnanci až po kvalitu obsahu, který nabízí. Standardy jsou nastaveny velmi vysoko a všichni v rámci instituce je chtějí udržet na vysoké úrovni,“ stojí v úvodu zprávy Český rozhlas a veřejná služba.

Zároveň jsou ale oblasti, na kterých musí Český rozhlas pracovat. Český rozhlas se potřebuje prezentovat jako značka. Potřebuje veřejně propagovat to, co jej odlišuje od ostatních mediálních organizací, a připravit tím půdu pro veřejnou debatu o navýšení koncesionářského poplatku. Český rozhlas by měl sdělovat své poslání a vizi efektivně, včetně toho, co znamená poskytovat veřejnoprávní službu (včetně univerzality, přesnosti zpravodajství, sociální koheze aj.), jaký to představuje přínos pro publikum, a jaké další služby může tato instituce nabídnout. V neposlední řadě bychom citovali slova šéfredaktora stanice Český rozhlas Radiožurnál Ondřeje Suchana: „Český rozhlas se musí přetvořit z uznávané značky ve značku milovanou.“

Zpráva vychází ze sebehodnocení a také z posouzení mezinárodní hodnotící skupiny, která Český rozhlas navštívila ve dnech 18. – 20. září 2018. Hodnocení provedli zástupce ředitele pro vysílací kanály a obsah Radio France Hervé Riesen, ředitel redakčních produktů, vývoje a inovace produkce Sveriges Radio David Gustafsson, regionální ředitelka ORF Brigitte Wolf a generální ředitel Radio Bremen ARD Jan Metzger. Na celý proces dohlíželi a jeho kvalitu zaručili mediální ředitel EBU Jean Philip De Tender a ředitelka EBU Akademie Nathalie Labourdettová.

Úvod zprávy tvoří obecné zhodnocení. Po něm následuje zhodnocení fungování Českého rozhlasu poměřované šesti hodnotami médií veřejné služby (univerzalita, nezávislost, znamenitost, rozmanitost, odpovědnost a inovace). V závěru jsou vyzdviženy příklady dobré praxe (kroky, nápady, aktivity a program), jež mají sloužit jako vzor pro další členy EBU.

O EVROPSKÉ VYSÍLACÍ UNII

Evropská vysílací unie (EBU) je přední světové sdružení médií veřejné služby. Sdružuje 119 členských organizací v 56 evropských zemích, a navíc 33 přidružených asociací v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii, Severní a Jižní Americe.

Členové EBU provozují téměř 2000 televizních a rozhlasových stanic spolu s množstvím on-line platforem. Jejich celkový dosah k publiku převyšuje miliardu lidí na celém světě, přičemž stanice vysílají ve více než 160 jazycích.

Cílem EBU je zajistit médiím veřejné služby udržitelnou budoucnost, nabízet členům obsah světového formátu od zpravodajství přes sport až po hudbu a stavět na principech založených na solidaritě a spolupráci. Více o EBU na www.ebu.ch.