Český rozhlas Sever přijal německou studentku na dvoutýdenní stáž

26. červen 2014

Získat zkušenosti s prací u sousedů za Krušnými horami, seznámit se s chodem veřejnoprávní mediální organizace, procvičit si češtinu, ale hlavně naučit se dívat na svět rozhlasovýma očima – to jsou hlavní cíle dvoutýdenní stáže, kterou Český rozhlas Sever realizuje pro studentku Gymnázia Friedricha Schillera v saské Pirně Tyru Günther.

„ Češtinu jsem si vybrala, protože to je krásný jazyk,“ vysvětluje s úsměvem patnáctiletá Tyra, u které byste čistě pragmatické důvody pro studium tak náročného jazyka hledali jen těžko. Během prvního týdne si vyzkoušela práci se zvukem a natočila své první rozhlasové „kousky“ – anketu pro denní téma ČRo Sever a krátký rozhovor v ústecké ZOO. Nechyběl ani kontakt s posluchači, resp. veřejností, a to na venkovní akci ČRo Sever v rámci Dne s policií v Ústí nad Labem.

Už nyní, v polovině pobytu Tyry Günther na Severu, je zřejmé, že obohacení z tohoto přeshraničního projektu bude vzájemné. „Ze svých zkušeností se studenty i vlastní práce v Německu vím, že zajímavé je vždy setkání německého smyslu proplánování a dokončování úkolů a české schopnosti improvizace a okamžité reakce na změnu,“ popsal to, čím se mohou Češi a Němci vzájemně doplnit a poučit, koordinátor projektu z Friedrich Schiller Gymnasia Josef Urbánek.

Poprosili jsme Tyru o kratší rozhovor o jejích dojmech ze stáže v Českém rozhlase Sever.

Tyra Günther v ČRo Sever

Tyro, jak ses k této stáži dostala?
Každý žák v Sasku musí absolvovat v deváté třídě praktikum. Protože jsem v dvoujazyčném česko-německém projektu, musím dělat praktikum v České republice. Praxi v Čechách nám vyjednávají rodiče českých spolužáků, a naopak, pro české děti ji vyjednají němečtí rodiče. V průběhu praxe pak bydlíme v rodinách, já tedy teď jsem u maminky své kamarádky v Ústí nad Labem.

Co je pro tebe v rozhlasové práci nejzajímavější?
Nejzajímavější pro mě je, že můžu vidět, jak práce v rozhlase vypadá, a co všechno musí lidé udělat, než něco mohou odvysílat. O práci v rozhlase jsem předtím moc nevěděla, nedovedla jsem si na začátku stáže představit, co přesně se tady dělá. Překvapilo mě, že v rozhlase pracuje víc profesí, než jsem myslela. Mají tady redaktory, editory, moderátory nebo lidi od marketingu a setkat se s nimi všemi a seznámit se s jejich prací bylo moc zajímavé. Byla jsem dokonce u vysílání zpráv ve studiu, a to bylo hodně zajímavé, protože ještě jsem neviděla, jak to funguje, když posloucháte rádio a nevidíte zprávařku, jak čte zprávy.

Tyra Günther

Jak se ti líbí v Českém rozhlase Sever?
Praxe v Českém rozhlase Sever se mi moc libí. Minulý týden byl moc napínavý. Například jsem byla s kolegou praktikantem v ZOO v Ústí nad Labem - jeli jsme na slonech a natočila jsem svůj první rozhovor s pánem, který tam pracoval. Ale ani práce v rozhlase není nudná. Učím se každý den něco nového, stříhat zvuky nebo psát zprávy a jsem tady ráda. Lidé jsou moc hodní a pomáhají mně, když mi něco nejde nebo něčemu nerozumím. Nejlepší je, že můžu vidět mnoho aspektů práce v rozhlase a můžu spolupracovat s lidmi z různých oddělení a hodně si vyzkoušet. Praxe tady je také výborná příležitost pro cvičení češtiny, protože musím často mluvit s lidmi. Například když děláme rozhovory, je to lepší škola češtiny, než kdyby mi někdo něco vysvětloval.

V rozhlase si můžeš i procvičit češtinu - jak dlouho se už učíš česky?
Začínala jsem se učit česky v druhé třídě a moc se mi to líbilo. Protože čeština byla můj nejoblíbenější předmět, udělala jsem v čtvrté třídě přijímací zkoušku na dvoujazyčné třídy gymnázium Friedricha Schillera v Pirně, kde jsou němečtí i čeští žáci. Na gymnáziu byla čeština nejdřív poměrně jednoduchá, protože jsme se jenom učili slovíčka, a to bylo pro mě jednoduché. Ale brzo jsme začali s gramatikou – časování sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen a zájmen. Nejhorší jsou pro mě nepravidelná slovesa a skloňování podstatných jmen. Ale stále myslím, že čeština je hezký jazyk, i když je často těžší než matematika.

Tyra Günther se slonem

Čím bys chtěla být do budoucna? Chtěla by ses věnovat rozhlasové práci?
V sedmé nebo osmé třídě jsem chtěla být novinářkou, ale tehdy jsem nevěděla, co ta práce obnáší, co bych měla studovat a jestli je novinařina vůbec pro mě, tak jsem tenhle nápad zavrhla. V rozhlase mám teď příležitost novinářskou profesi poznat a práce v rozhlase se mi líbí moc, tak myslím, že pracovat jako moderátorka nebo redaktorka v rádiu nebo v televizi, popřípadě jako redaktorka v novinách by bylo pěkné.


Co by sis v rozhlase ještě ráda vyzkoušela?

Chtěla jsem ještě poznat, jak se dělá v rozhlase reklama – a to jsem viděla právě včera. Práce s hudbou a slovem byla moc zajímavá.

A na závěr dvě ukázky Tyriny práce v Českém rozhlase Sever.

Spustit audio