Český rozhlas vstoupí do roku 2022 s upravenou organizační strukturou

15. prosinec 2021

Organizační struktura Českého rozhlasu dozná od 1. ledna 2022 několika změn. Jejich cílem bude především zefektivnit a zkvalitnit řízení veřejnoprávního média. Zároveň dojde k personálním změnám ve vedení některých útvarů i stanic. Na místo ředitelky Zpravodajství nastoupí Jitka Obzinová. Nově se řízení Vývoje a výroby Českého rozhlasu ujme Iva Jonášová a stanici Český rozhlas Dvojka povede Lenka Mahdalová.

„Český rozhlas fungoval s prakticky nezměněnou organizační strukturou po celých šest let mého prvního mandátu. Nyní nastal čas na další změny, které budou odrážet nároky, které na Český rozhlas jako moderní médium veřejné služby klade například rychlý rozvoj nových distribučních platforem, nový systém procesů řízení či doba, kdy při zachování rozsahu všech svých služeb budeme muset počítat kvůli stagnaci výše rozhlasového poplatku s omezeným a napjatým rozpočtem, stejně jako s výraznějším snížením počtu pracovních míst,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Český rozhlas bude mít od 1. ledna 2022 osm útvarů na prvním stupni řízení: Sekci generálního ředitele, Program, Zpravodajství, Marketing a digitální služby, Komunikaci, obchod a vnější vztahy, Ekonomiku, Techniku a správu a Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Všechny tyto útvary budou přímo podřízené generálnímu řediteli.

Po vzájemné dohodě dojde ke změně ve vedení Zpravodajství. Jeho stávajícího ředitele Jana Pokorného vystřídá Jitka Obzinová, reportérka, moderátorka, dramaturgyně a zkušená mediální manažerka s rozsáhlými zkušenostmi jak z prostředí Českého rozhlasu a České televize, tak i privátních médií.

Čtěte také

„Jan Pokorný naplnil svou misi, na kterou jsem ho na začátku mého prvního funkčního období vyslal, beze zbytku. Dotáhl pod svým vedením Český rozhlas Radiožurnál na pozici nejposlouchanějšího rádia a dokázal Český rozhlas Plus etablovat jako stále rostoucí a prestižně vnímanou stanici. V Českém rozhlase zůstává a bude nadále jednou z jeho nejvýraznějších tváří. Za všechnu odvedenou náročnou práci mu děkuji. Nastávající období spojené s mým druhým funkčním obdobím si bude žádat v čele Zpravodajství manažera krizového, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst, a to vše při zachování vysokých standardů kvalitního veřejnoprávního zpravodajství. Jitka Obzinová byla vybrána na základě svých manažerských zkušeností. V minulosti prokázala, že s redukovaným rozpočtem umí pracovat a že v takové situaci umí zavést vhodné optimalizační kroky, aniž by tím utrpěly právě hodnoty služby veřejnosti. Věřím, že se jí to samé povede i v Českém rozhlase,“ řekl generální ředitel René Zavoral.

Sekci generálního ředitele bude řídit Jan Menger, v jehož kompetenci zůstanou také regionální studia Českého rozhlasu. Nově vzniklou Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek povede Kateřina Konopásková, dosavadní ředitelka Výroby. Novou šéfredaktorkou druhé nejposlouchanější celoplošné stanice Český rozhlas Dvojka bude Lenka Mahdalová, která stála za vznikem a sestavením programu nové speciální digitální stanice Český rozhlas Pohoda, jejíž řízení bude i nadále spadat do její působnosti.

Lenka Mahdalová

Lenka Mahdalová

Pracuje v Českém rozhlase od roku 2018 na pozici analytik vysílání Regionálních stanic. Od června letošního roku připravovala novou digitální stanici Český rozhlas Pohoda, která je určena především nejstarším posluchačům a je tvořena převážně výběrem archivních pořadů Českého rozhlasu. Od září stanici vede z pozice vedoucí programu.

Český rozhlas s Lenkou Mahdalovou navázal spolupráci ještě v době jejího působení v privátním sektoru. Podílela se mimo jiné na dramaturgii živého koncertu v rámci projektu Znovu 89´ a byla také součástí pracovní skupiny, která připravila novou podobu programového schématu Českého rozhlasu Dvojka. Zkušenosti s tvorbou rádiových stanic a programových schémat sbírala od svých 23 let, kdy se stala programovou ředitelkou vysílání rádia Kiss Publikum ve Zlíně. Počínaje rokem 2006 zastávala stejnou pozici na pražském rádiu City 93,7 FM. Od roku 2010 působila až do svého nástupu do Českého rozhlasu jako programová ředitelka Oldies radia, další mnohé komerční rozhlasové stanice využívaly v té době její zkušenosti jako konzultanta programu.  

Řízení útvaru Vývoj a výroba se ujme nynější šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová. Tento útvar bude součástí Programu nadále řízeného Ondřejem Nováčkem. Marketing a digitální služby Českého rozhlasu bude řídit Jiří Malina, Komunikaci, obchod a vnější vztahy Jiří Hošna, Ekonomiku Martin Vojslavský, Techniku a správu Karel Zýka.

„Věřím, že upravená organizační struktura a nový systém řízení napomůže Českému rozhlasu k tomu, aby si upevnil i v budoucnu pozici moderního a sebevědomého média veřejné služby, které na mediálním trhu trendy nenásleduje, ale tvoří. A také pozici média, které posluchačům nabízí kvalitní služby a je pro širokou veřejnost respektovaným partnerem i každodenním průvodcem. Těším se na spolupráci se všemi kolegy v novém vedení,“ dodal generální ředitel René Zavoral.

Spustit audio