David Lukáš

hudební skladatel (nar. 1981)

David Lukáš vystudoval dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě Hynka Farkače, Miriam Němcové a Miroslava Košlera.

Souběžně se studiem dirigování studoval soukromě hudební kompozici (O. Kvěch, R. Rejšek) a v poslední době konzultoval svoji skladatelskou techniku se Sylvií Bodorovou.

Mezi jeho kompozice patří symfonie, sólové koncerty s doprovodem orchestru, Stabat Mater, řada komorních skladeb a vokálních kompozic. 1. symfonie „Des cauchemar et des reves" získala 3. místo na prestižní mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni a byla provedena vídeňským rozhlasovým orchestrem ORF. V roce 2014 získal David Lukáš cenu šéfdirigenta České filharmonie na skladatelské soutěži vypsané Českou filharmonií se svou skladbou Zrození světla.

Tituly k prodeji:
Balada o Nackenovi a houslistovi
Mateřídouška pro housle a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz