DPS vystoupí v Terezíně

2. květen 2017

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se 9.5. 2017 od 20.00 hodin zúčastní slavnostního zahájení činnosti Centra studií genocid v prostorách Dělostřeleckých kasáren v Terezíně. Projekt Centra vzniká pod záštitou prezidenta republiky a Ministerstva školství.

Slavnostní zahájení je veřejné, děti při něm zazpívají českou a izraelskou hymnu.

Posláním Centra studií genocid Terezín je podporovat potřebný respekt k lidským a občanským právům a zabraňovat šíření těch politických a sociálních tendencí, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti.

Spustit audio