Důvěryhodnost, kvalita a tradice. Hodnoty, které v Českém rozhlase ctíme

7. listopad 2011

V Českém rozhlase jsme si plně vědomi toho, že jsme placeni veřejností a plníme službu veřejnosti. Proto pro naplnění svého poslání ctíme následující základní hodnoty.

Důvěryhodnost

Český rozhlas je důvěryhodným a nezávislým zdrojem informací, ve kterém dbáme na nestrannost, pravdivost a otevřenost. Jsme spolehlivým a zodpovědným partnerem veřejnosti a veškeré naše činnosti podléhají přísným etickým kritériím. Český rozhlas se plně zodpovídá veřejnosti, která má právo naši činnost kontrolovat a hodnotit

Kvalita

Český rozhlas usiluje o kultivovanost obsahu i formy sdělení a při všech svých činnostech má na zřeteli kvalitu. Práci v Českém rozhlase vykonávají profesionálové ve svých oborech. Zaměstnanci jsou neustále rozvíjeni a vzděláváni.

Archiv Českého rozhlasu

Rozmanitost

Pracujeme s tématy a žánry, kterým se komerční média běžně nevěnují, a poskytujeme všestrannou a pestrou programovou nabídku. Neustále hledáme a využíváme nové formy a metody práce a podporujeme tvořivost a zaujetí svých zaměstnanců.

Tradice i rozvoj

Ctíme demokratické a kulturní tradice a dbáme o jejich zachování pro budoucí generace. Dbáme o zachování kontinuity rozhlasového vysílání, současně však reflektujeme proměny společnosti a k zajištění snadné dostupnosti programu využíváme nové technologie. Podporujeme všeobecný rozvoj a užitečné inovace.

Poslech dokumentární série Matematika zločinu na festivalu Prix Bohemia Radio

Úcta

V Českém rozhlase ctíme posluchače a nasloucháme jejich potřebám, názorům, přáním a požadavkům. Sloužíme společnosti jako celku, zároveň si vážíme všech společenských skupin, menšin i jednotlivců. Usilujeme o sociální soudržnost a začlenění všech skupin do společnosti. Český rozhlas respektuje ostatní média v otevřeném mediálním prostředí

Jsme jedna společnost, jeden Český rozhlas. Každý zaměstnanec a každý útvar je však důležitý a přispívá ke společnému cíli.

Spustit audio