Emil Viklický

hudební skladatel (nar. 1948)

Emil Viklický, pianista, skladatel, aranžér a organizátor jazzového dění, se narodil v Olomouci ve výtvarnické rodině, otec byl asistentem malíře Jana Zrzavého. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Patří k výrazným osobnostem české jazzové scény s přesahem do sféry vážné koncertní hudby.

Nejprve absolvoval obor numerická matematika na přírodovědecké fakultě olomoucké Univerzity Palackého (1966–1971), poté se již plně věnoval hudbě. Za studií na univerzitě získal praktickou hudební zkušenost v Big Bandu Věroslava Mlčáka. V letech 1967–1968 vedl vlastní amatérské kvarteto Musica magica, poté Jazz sextet E. V. (1969).

V letech 1977–1978 absolvoval studijní pobyt na prestižním jazzovém učilišti Berklee College v Bostonu, kde jeho učiteli kompozice a aranžmá byli např. Herbie Pomeroy, Greg Hopkána nebo Mike Gibbs. Po návratu z USA vedl Československé jazzové kvarteto, které později neslo název Kvarteto Emila Viklického. V letech 1991–1995 byl předsedou výboru České jazzové společnosti. Ve své jazzové hudbě využívá moravské folklórní podněty a modalitu, vážná tvorba je nesena tradicí tzv. klasiků hudby 20. století.

Pro jeho skladatelskou tvorbu bylo od počátku příznačné tvůrčí hledačství, projevující se mimo jiné v inspiracích z kompozičních přístupů obvyklých v artificiální hudbě a to zčásti i v jejím proudu tzv. Nové hudby. Bylo proto jen otázkou času, kdy se Viklický, který získával svou kompoziční erudici i v kurzech a konzultacích skladatelů Václava Kučery a George Crumba, pokusí komponovat a uspět také v tomto oboru. Trend k tvorbě v oblasti artificiální hudby časem sílil a nyní kvantitativně převažuje nad tvorbou pro jazzovou scénu.

V hudební řeči se projevuje jeho obeznámenost s tradicemi hudby 20. století a smysl pro zvukovou barevnost.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Tristana
Zelený satén

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz