Etická komise

17. srpen 2017

Etická komise je poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Její úlohou je hodnotit práci Českého rozhlasu jako média veřejné služby z pohledu profesní etiky a právních norem, a to zejména v souladu s Kodexem Českého rozhlasu.

Etická komise se zabývá podněty, které jí postupuje generální ředitel Českého rozhlasu. Formálním výstupem Etické komise jsou vyjádření, která si můžete přečíst na tomto webu.

Etická komise má pět členů, které jmenuje a odvolává generální ředitel Českého rozhlasu. Složení Etické komise odráží široké spektrum profesních oborů. Členem Etické komise nemůže být osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s Českým rozhlasem.

Zasedání Etické komise jsou neveřejná a konají se dle potřeby, zpravidla čtyřikrát za rok. Tajemníkem Etické komise, který se stará o její chod, je ombudsman Českého rozhlasu.

Dokumenty

Spustit audio