Eva Čierna Tornová

editorka

Umění hry na klávesové nástroje se začala věnovat ve svém rodišti Českých Budějovicích ve třídě Magdy Štajnochrové. Studovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. Fr. Kůdy klavír a získala pedagogicko-psychologickou aprobaci na Akademii múzických umění v Praze. Teoretické vědomosti prohloubila studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Hru na cembalo vystudovala ve třídě doc. B. M. Willi na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Účastnila se mistrovských kurzů pod vedením světoznámých interpretů (J. Ogg, J. Toll, J. Johnstone). V roce 2004 studovala ve třídě Jacquesa Ogga na Královské konzervatoři v Haagu. Aktivně se zde účastnila projektu, který byl věnován J. S. Bachovi.

Je zakladatelkou a zároveň uměleckou vedoucí souboru Musica bellissima, jehož umění je velmi kladně ceněno naší odbornou veřejností. Ansámbl se specializuje na interpretaci hudby období baroka a 20. století. Pořádá cyklus koncertů (Musica concordans), který se koná vždy v podzimních měsících v Praze.
www.musicabellissima.cz

Věnuje se pedagogické a koncertní činnosti. Jako sólistka i komorní hráčka v řadě zemích Evropy a Ásie (Anglie, Nizozemí, Itálie, Slovinsko, Německo, Nepál aj.). Spolupracuje např. s orchestry Musica Florea, PKO, Sukův komorní orchestr, ČNSO aj.

Pro stanici Český rozhlas - Vltava připravuje pořady o renesanční a barokní hudbě.

Tituly k prodeji:
Concerto per il Cembalo obligato, Violino Primo, Violino Secondo, Viola e Violoncello GS C 17 (Jan Zach)
Symfonie č. 5 g moll (Leopold Koželuh)
Symfonie č. 6 C dur (Leopold Koželuh)
Symfonie č. 7 A dur (Leopold Koželuh)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz