Evžen Zámečník

hudební skladatel (1939–2018) 

Evžen Zámečník se narodil v severomoravském městě Frýdek-Místek. V letech 1956–1961 studoval hru na housle a skladbu na brněnské konzervatoři, ve které po ukončení povinné vojenské služby pokračoval na JAMU v Brně pod vedením Jana Kapra. Absolvoval v roce 1968, kdy také získal stipendium pro dvouleté studium skladby na mnichovské Staatliche Hochschule für Musik u Güntera Bialase.

Po absolutoriu externí aspirantury na Akademii múzických umění v Praze pracoval jako houslista v orchestru opery Janáčkova divadla v Brně a později Státní filharmonie Brno.
V roce 1982 Evžen Zámečník založil žesťový soubor Brno Brass Band (BBB), první svého druhu u nás, kde působil jako umělecký vedoucí a dirigent. V letech 1989–1994 zastával post dramaturga opery Národního divadla v Brně a poté až do roku 2003 ředitele Konzervatoře v Brně.

Zámečníkův kompoziční styl byl zprvu blízký neoklasicismu, později se obohacoval o soudobé skladebné techniky. Autor komorní, orchestrální a jevištní hudby i skladeb pro dechové orchestry vždy dbal na to, aby jeho umělecké dílo dokázalo posluchače nebo diváka bezprostředně oslovit a emocionálně zasáhnout. Jeho výhodou bylo, že svoje skladby mohl hodnotit i z pohledu interpreta. Pro svůj nástroj, housle, napsal celou řadu skladeb.

(autorkou textu je Eva Nachmilnerová)

Tituly k prodeji:
Elegia per Jan Palach pro housle a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz