František Benda

hudební skladatel (1709–1786)

Houslista a skladatel František Benda je dnes považován za jednoho z hlavních představitelů tzv. české hudební emigrace, početné skupiny českých hudebníků, kteří odcházeli z náboženských nebo existenčních důvodů za hranice a nacházeli uplatnění mimo české země.

Skladatelskou činnost lze časově vymezit léty 1735–1750. Interpretační zkušenost a důkladná znalost idiomatiky nástroje na virtuózní úrovni předurčily Bendu k tvorbě pro housle. Patnáct houslových koncertů, houslové sonáty, capriccia a etudy jsou základem jeho kompozičního odkazu. Kromě houslových kompozic obsahuje soupis jeho děl také symfonie, triové sonáty a další komorní skladby.

Tituly k prodeji:
Koncert pro housle a orchestr C dur - František Benda (ed. Václav Luks)
Koncert pro housle a orchestr D dur - František Benda (ed. Václav Luks)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz