František Chaun

hudební skladatel (1921–1981)

Za svého života byl všestranným umělcem. Aktivně zasáhl do hudebního života jako skladatel, klavírista a zpěvák, byl však i malířem (vytvořil stovky obrazů), autorem drobných literárních děl a hercem - recesistou.

Vedle toho vystudoval farmacii. Jeho skladatelské dílo není příliš rozsáhlé, dokončil přes třicet skladeb orchestrálního, komorního a vokálního druhu.

Soukromě studoval u Jindřicha Felda a Klementa Slavického (1954–1961), avšak podobně jako ke svým dalším uměleckým aktivitám přistupoval k hudbě intuitivně jako autodidakt.

Orientoval se spíše k tradicionalistické větvi 20. století, výjimku tvoří jeho racionálně koncipovaná orchestrální skladba Zámek (1964–1965). Ta je součástí jednoho z jeho nejpozoruhodnějších počinů, kafkovské orchestrální trilogie z let 1964–1969 (Proměna, Zámek, Proces).

Často volil nekonvenční kompoziční řešení se smyslem pro nadsázku, tíhl však i k filosofické kontemplaci. Zajímavou stránkou jeho tvorby je několik skladeb pro magnetofonový pás (music for tape), které realizoval v pařížském studiu "Acousti". Nejpočetnější je jeho tvorba z 2. poloviny 60. let, kdy vznikly např. Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas (1965–1967), Hommage à Dubuffet, dvojkoncert pro housle, violoncello a komorní orchestr (1969) nebo Pět obrázků pro orchestr (1970).

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Hommage à Dubuffet
Proces
Proměna
Zámek
Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz