František Gregor Emmert

hudební skladatel (1940–2015)

František Gregor Emmert studoval na Pražské konzervatoři klavír u Lva Esche a soukromě skladbu u Jana Bartoše. Posléze pokračoval ve studiu kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Jana Kapra.

Jeho školitelem v navazujícím studiu se stal Miloslav Ištvan, vůdčí osobnost celé generace brněnských skladatelů. V roce 1970 začal na JAMU působit jako odborný asistent, roku 1991 byl habilitován na docenta a roku 2006 jmenován profesorem. Během studií u Jana Kapra prošel vývojem od novoromantika po znalce technik tzv. Nové hudby.

V 70. a 80. letech 20. století se Emmert odpoutal od trendů své generace a vytvořil svůj originální hudební jazyk. Tento fakt také ilustruje autorova vnitřní priorita ve vlastní tvorbě nadřazené jakémukoli ideologickému či politickému směřování a neochota zapojovat se do tehdejších brněnských kompozičních skupin. Emmertova rozmanitá tvorba se dotýká mnoha žánrů.

V jeho díle převažují rozsáhlé vokálně-instrumentální kompozice, četné jsou rovněž komorní skladby a symfonie. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace se pro Emmerta staly spirituální náměty, které se zrcadlí ve většině jeho kompozic.

Tituly k prodeji:
Melody song (3. sonáta pro violoncello a klavír)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz