František Vincenc Kramář

hudební skladatel (1759–1831)

František Vincenc Kramář žil jak v době věhlasu českých hudebníků a skladatelů po celé Evropě, tak i v době neblahého kulturního úpadku v českých zemích způsobeného necitlivými politickými zásahy.

F. V. Kramář se narodil 27. 11. 1759 ve Staro Radní Kamenici jako syn hospodského, později starosty Kamenice Jiřího Kramáře. Františku Vincenci bylo 14 let, když odešel ke svému strýci Antonínovi, regenschorimu v Tuřanech u Brna, studovat hudbu. Tamtéž od roku 1777 působil jako varhaník.

Již ve svých 26 letech nadobro opouští rodná teritoria a odchází do Vídně. Po téměř dvouročním pobytu ve Vídni přijal zaměstnání v Uhrách v kapele hraběte Styruma v Szimonthurnu, kde po dvou letech získal post hudebního ředitele. Pak následovala Pécs (česky Pětikostelí), kde se stal kapelníkem katedrály. Po roce 1793 byl jmenován kapelníkem a skladatelem ve službách hraběte Károlyiho.

Do Vídně se vrátil v roce 1795 kde působil jako houslista, kapelník, skladatel a pedagog. Kolem roku 1810 se stal komořím císaře Františka I. Roku 1818 byl jmenován ředitelem komorní hudby a dvorním skladatelem jako nástupce Leopolda Koželuha. Byl posledním držitelem tohoto honosného titulu a toto místo zastával až do konce svého života, do roku 1831.

Kramář byl jedním z nejúspěšnějších českých skladatelů působících ve Vídni na přelomu 18. a 19. století. Jeho dílo zde zahrnuje více než 300 titulů, z nichž první byly vydány tiskem po roce 1790. V neuvěřitelně rychlém sledu následovaly skladby další. O jeho mezinárodním věhlasu svědčí reedice v Německu, Dánsku, Francii, Anglii, Itálii a Americe.

Tituly k prodeji:
Quintetto pour une Flute, Violon, deux Violes, et Violoncelle, Oeuv. 58

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz