František Xaver Richter

hudební skladatel (1709–1789)

F. X. Richter patří k velkému množství skladatelů a hudebníků českého původu, kteří větší část svého tvůrčího života prožili mimo svou vlast.

Své dětství strávil v Holešově, získal zde i své první hudební vzdělání. Do roku 1736 pravděpodobně působil jistý čas ve Vídni, kde se mohl stát žákem vídeňského skladatele Johanna Josepha Fuxe. Jeho vliv byl pro Richterovu celoživotní tvorbu esenciální. Ačkoli umně absorboval nový nastupující rokokový a klasicistní sloh, nikdy se nevzdal starého polyfonně kontrapunktického smýšlení – stile antico, který používal jak v duchovních, tak i ve světských skladbách.

Důležitým mezníkem pro umělecký i osobní vývoj F. X. Richtera se stalo působení v Kemptenu od roku 1740. Zastával zde post ředitele hudby, vícekapelníka a později kapelníka v tamějším benediktinském klášteře. Z neznámých důvodů se roku 1747 s manželkou přestěhoval do Mannheimu, kde se mu ale příliš nedařilo. Oproti tehdejším trendům a náklonnosti k moderní italské hudbě preferoval Richter kompoziční důmyslnost a propracovanost, která se na první pohled jevila příliš tradičně. Jeho kompoziční styl obsahuje zřetelné konzervativní (vídeňské) rysy založené na fugové technice či barokních sentencích.

V roce 1769 úspěšně absolvoval konkurz a získal funkci maitre de kapelle ve Štrasburku. Stal se tak kapelníkem katedrály, ředitelem dvorní kapely a dirigentem městské hudby. Dirigoval při různých soukromých i veřejných příležitostech, např. při návštěvě budoucí francouzské královny Marie Antoinetty v roce 1770.

Richter zemřel v na svou dobu nebývale vysokém věku 80 let 12. září 1789.

V oblasti komorní hudby je Richterův přínos nesmírně významný. Vedle sonát, trií a divertiment vyniká zejména jeho sedm smyčcových kvartetů. Dle hudební encyklopedie The New Grove Richter komponoval své smyčcové kvartety pravděpodobně kolem roku 1757, přestože poprvé vyšly (bez kvartetu g moll) až o 11 let později.

Tituly k prodeji:
Smyčcový kvartet B dur (ed. Marek Štryncl)
Smyčcový kvartet C dur (ed. Marek Štryncl)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz