František Xaver Thuri

hudební skladatel (1939–2019)

F. X. Thuri studoval na Pražské konzervatoři hru na hoboj u Adolfa Kubáta, hru na varhany u Ladislava Vachulky a Jaroslava Vodrážky. Ve skladbě byl žákem Jaroslava Kofroně, Miloslava Kabeláče a Františka Brože. Dále pokračoval na JAMU v Brně v hobojové třídě Vítězslava Winklera.

Od roku 1963 byl hobojistou v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu, v roce 1965 přesídlil do Pražského komorního orchestru, kde pracoval jako dramaturg, hobojista, hráč na anglický roh a cembalista.

Rokem 1977 se datuje začátek jeho pedagogické činnosti v oboru hoboj na Pražské konzervatoři. Na tomto ústavu vychoval řadu vynikajících sólistů a orchestrálních hráčů. Byl členem mnoha instrumentálních souborů, např. působil jako umělecký vedoucí u Pražských madrigalistů, byl členem komorních souborů Pachtova komorní harmonie nebo Collegium Xaverium.

Charakterem své skladatelské tvorby si F. X. Thuri vysloužil přezdívku "poslední mistr barokní Prahy", komponoval totiž výhradně ve stylu hudby 17. a 18. století. 

Psal duchovní a světskou hudbu, jeho skladby byly často nahrávány (např. pro firmy Auviere, Agentura V + M, Svatá Hora nebo Lupulus). Zabýval se se hudbou starých mistrů, mnoho děl zpracovával a rekonstruoval. Vedle toho také instrumentoval díla skladatelů jiných období (např. Humoresku Antonína Dvořáka v úpravě pro housle a smyčcový orchestr).

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb