Hospodaření Českého rozhlasu – rozpočet 2023

Plán nákladů a výnosů

Plán nákladů a výnosů - detail

Investiční plán