Ilja Hurník

hudební skladatel (1922–2013)

Své hudební vzdělání započal v rodné Ostravě a již v roce 1933 mu byly jako jedenáctiletému vydány první dětské klavírní skladby.

Po odchodu do Prahy pokračoval studiem klavíru u Viléma Kurze (1938) a Ilony Štěpánové-Kurzové (1945–1948, 1948–1952), v jejíž třídě dokončil mistrovskou školu konzervatoře i hudební fakultu AMU. Jeho učitelem skladby byl v letech 1941–1944 Vítězslav Novák.

V letech 1974–1979 vyučoval skladbu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, několik let působil i na konzervatoři v Praze.

V oblasti hudby se intenzivně věnoval interpretační a skladatelské činnosti, zasáhl však i do jiných oborů. Uplatnil se jako spisovatel, scénárista a pedagog. Jako klavírista byl ve své době vyhledávaným interpretem děl Janáčka a Debussyho. Napsal také několik instruktivních skladeb. S Petrem Ebenem sepsali českou verzi Orffovy školy (1966), tiskem byla vydána i jeho škola Čtyřruční hra (1981).

V jeho díle můžeme nalézt lidové názvuky rodného slezského kraje, celkovým charakterem své hudby však tíhne k neoklasicismu. Byl autorem širokého spektra děl od oper a baletů, přes vokální, symfonické a koncertantní partitury až ke komorním a klavírním skladbám. Některá jeho díla, např. písňový cyklus Květiny (1940), balet Ondráš (1949) nebo Sonata da camera (1953) byla oceněna na mezinárodních soutěžích.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Dvanáct klavírních preludií
Hudba pro klavír
Koncert pro flétnu a komorní orchestr
Koncert pro flétnu a komorní orchestr - klavírní výtah
Symfonie in C
Tance v písních, Tři písně o přírodě

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz