Iša Krejčí

hudební skladatel (1904–1968)

V kontextu české hudby představuje jedinečnou osobnost orientující se skladatelsky výhradně k neoklasickému směru. Věnoval se několika oborům a stal se všestranným hudebníkem. V letech 1923–1927 studoval na Karlově univerzitě historii a hudební vědu, ve stejné době se na Pražské konzervatoři vzdělával ve hře na klavír u Albína Šímy a ke studiu kompozice docházel ke Karlu Boleslavu Jirákovi. Po absolutoriu pokračoval v letech 1927–1929 ve studiu skladby na mistrovské škole ve třídě Vítězslava Nováka a u Václava Talicha studoval i dirigování.

Zprvu byl zaměstnán jako dirigent ve Slovenském národním divadle v Bratislavě (1928–1932) a v Národním divadle v Praze (1933–1934). V roce 1934 nastoupil do Československého rozhlasu jako hudební režisér, kde setrval do roku 1945. Byl i dirigentem Orchestrálního sdružení v Praze (1936–1945). Poté aktivně působil na českých operních scénách. Po roce 1945 byl šéfem opery v Olomouci od roku 1958 dramaturgem opery Národního divadla a konečně v sezóně 1964–19hudebn65 šéfem opery v Českých Budějovicích.

Jeho hudba je převážně plná humoru a optimismu, výrazně vychází z hudby W. A. Mozarta. Tradiční klasické formy naplňuje přehlednou a srozumitelnou hudbou, kterou někdy obohacuje o disonantní harmonické postupy. Významným inspiračním zdrojem se mu stala též česká lidová píseň. Je autorem jevištních děl (zejména hrané opery Pozdvižení v Efesu 1939 - 43), písní, orchestrálních a komorních skladeb. Zabýval se i instrumentací děl českých skladatelů 19. století, mimo jiné upravil pro orchestr některé Smetanovy klavírní polky nebo vytvořil fantazie z několika oper Antonína Dvořáka.

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf)

Tituly k prodeji:
Louisina polka, Ze studentského života, Jiřinková polka - Bedřich Smetana
Quartett in D
Romance štědrovečerní, op. 155 - Josef Bohuslav Foerster
Symfonická fantasie z opery Její pastorkyňa - Leoš Janáček
Symfonie č. 3
Trio Divertimento
Tři Scherzina