Ivana Loudová

hudební skladatelka (1941–2017)

Kompozici studovala na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění u Miloslava Kabeláče (1958–1961 a 1968–1971) a Emila Hlobila (1961–1966). Díky stipendiu francouzské vlády studovala v roce 1971 v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta. Absolvovala také stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při ORTF pod vedením Pierra Schaeffera. Po roce 1972 se věnovala skladatelské činnosti ve svobodném povolání, komponovala hudbu pro rozhlas, divadlo a film.

V roce 1980 a 1997 pobývala na stáži u American Wind Symphony Orchestra v USA. Vedla skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku. Od roku 1992 vyučovala skladbu a hudební teorii na hudební fakultě AMU v Praze, kde také vedla Studio N - Studio pro soudobou hudbu. Za své kompozice získala řadu cen doma i v zahraničí. V roce 1978 obdržela např. 1. cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži "Guido d´Arezzo" v Itálii za skladbu Sonetto per voci bianche pro dětský sbor a orchestr a v roce 1980 v americkém Pittsburgu cenu za nejúspěšnější soutěžní skladbu 1. Mezinárodní interpretační soutěže v oboru bicích.

V roce 1993 obdržela za svou dosavadní tvorbu Heidelberskou uměleckou cenu. Je autorkou hudebně teoretické knihy Moderní notace a její interpretace. Ve svých skladbách uplatňuje modalitu a techniky tzv. Nové hudby. Zaměřuje se převážně na komorní, symfonickou a sborovou tvorbu. Významnou část její kompoziční činnosti tvoří také skladby pro děti.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Sonáta pro housle a klavír
Sonáta pro klarinet a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz