Ivo Bláha

hudební skladatel (nar. 1936)

Český skladatel a pedagog prof. MgA. Ivo Bláha, narozen 14. března 1936 v Litomyšli, studoval v letech 1954–1958 skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze (HAMU) u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera.

V letech 1964–1972 pedagogicky působil na katedře skladby HAMU. V roce 1970 dokončil studium umělecké aspirantury u Emila Hlobila a kurz elektroakustické hudby v experimentálním studiu Čs. Rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga.

Od roku 1967 je kmenovým pedagogem na Filmové a televizní fakultě AMU (FAMU) pro hudebně teoretické předměty a zvukovou dramaturgii, roku 1980 zde spoluzaložil studijní obor Zvuková tvorba a v roce 1999 byl jmenován profesorem pro tento obor. V letech 1993–2011 byl vedoucím Katedry zvukové tvorby FAMU.

Jeho skladatelská tvorba, zaměřená hlavně na vážnou hudbu komorní, vokální a orchestrální, je publikována koncertně, rozhlasem, tiskem i na CD. Smyčcový kvartet č. 3 získal přední umístění na Mezinárodní tribuně skladatelů UNESCO v Paříži 1991, Zoolekce pro kytaru obdržely výroční cenu Českého hudebního fondu 1993.

Je autorem odborných článků a publikací o zvukové dramaturgii filmu. Z jeho teoretických publikací je nejvýznamější Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (AMU, Praha 1995), která slouží jako základní výukový text na FAMU i na zahraničních školách.

Tituly k prodeji:
Quasi sonata pro cembalo
Zoolekce pro cembalo

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz