Jak je námět schvalován

Zaslané náměty, které splnily podmínky pro podání, jsou vyhodnoceny kreativními producenty a vybrané náměty poté doporučeny k prezentaci na Námětové radě Českého rozhlasu.

Námětová rada je pracovní skupinou Programové rady Českého rozhlasu a provádí předvýběr námětů z externího i interního prostředí, schvaluje programové projekty a doporučuje náměty k rozpracování. Jejími členy jsou ředitel Programu, ředitel Vývoje a výroby, šéfredaktoři stanic a portálu iROZHLAS , šéfproducent mujRozhlas a vedoucí Tvůrčích skupin. Po schválení projektu Námětovou radou je námět postoupen k posouzení Programové radě Českého rozhlasu. Programová rada je nejvyšším kolektivním orgánem řízení ČRo v oblasti programu, vývoje a výroby vlastní tvorby ČRo a nových médií. Při hodnocení námětu jsou zvažovány dramaturgické, programové, výrobní a finanční aspekty. Členy Programové rady jsou generální ředitel, ředitel Zpravodajství, ředitel Programu, ředitel Vývoje a výroby, ředitel Sekce generálního ředitele, ředitel Marketingu a digitálních služeb, ředitel Ekonomiky, šéfredaktoři stanic a portálu iROZHLAS a šéfproducent mujRozhlas. Námět, který schválí Programová rada ČRo, je určen k následujícímu vývoji a výrobě formátu.