Jak kontaktovat ombudsmana?

Prostřednictvím webového formuláře 


E-mailem 

ombudsman@rozhlas.cz


Poštou 

Kancelář ombudsmana Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Telefonicky 

Milan Pokorný
Ombudsman Českého rozhlasu 
+420 221 551 240 

Iva Rajsiglová
Kancelář ombudsmana Českého rozhlasu
+420 221 551 202

Jan Czech
Kancelář ombudsmana Českého rozhlasu
+420 221 551 241