Jan Dismas Zelenka

hudební skladatel (1679–1745)

Jednou z nejvýraznějších osobností drážďanské hudební scény 20. a 30. let 18. století byl louňovický rodák a jedna z nejpozoruhodnějších osobností barokní hudby Jan Dismas Zelenka.

Přestože prožil převážnou část svého života v jednou z nejzářivějších evropských hudebních center, víme o jeho životě jen velmi málo. Nezachoval se žádný jeho portrét ani osobní korespondence a prvních 30 let jeho života zůstává zahaleno rouškou tajemství.

Po smrti dvorního drážďanského kapelníka Johanna Davida Heinichena v roce 1729 si Zelenka dělal naděje na získání uvolněného místa. Kapelníkem byl však jmenován Johann Adolf Hasse a Zelenka se musel spokojit s titulem Kircher-Kompositeur.

V letech 1735-36 zastupoval Zelenka Hasseho v jeho nepřítomnosti a napsal a provedl dvě pašijní oratoria – Gesu al Calvario (ZWV 62) a I penitenti al Sepolchro del redentore (ZWV 63) provedené na Velký pátek 30. března 1736.

Tituly k prodeji:
I Penitenti al Sepolcro del Redentore ZWV 63
Ouverture a 7 concertanti F dur ZWV 188

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz