Jan F. Fischer

hudební skladatel (nar. 1921–2006)

Jan F. Fischer studoval na Pražské konzervatoři, kde v r. 1948 absolvoval mistrovskou třídu u Jaroslava Řídkého.

Od mládí se zajímal o literaturu, malířství a architekturu, studoval řeči. Po uzavření vysokých škol za německé okupace během druhé světové války se rozhodl pro hudební dráhu. Zachoval si však trvale aktivní vztah k literatuře; nejprve překládal ze španělštiny Cervantese, Lope de Vegu, Alarcóna, Lorcu, později si napsal sám libreta k většině svých hudebně-dramatických děl.

Jeho opery, ať pro velká jeviště (Ženichové podle K. S. Macháčka, Romeo, Julie a tma podle J. Otčenáška, Oh, Mr. Fogg podle J. Verna, Dekameron podle G. Bocaccia, Copernicus na vlastní námět ad.) nebo pro studentské či komorní soubory (miniopery Varta a Tys mě tak rozčílil!, komorní opera Drndy a záletnice), stejně jako díla baletní (Eufrosina, Loutkář, Batalion) měla velký ohlas při inscenacích jak doma, tak na zahraničních scénách, zejména v Německu a ve Slovinsku). Okolo 130 prací představuje Fischerova činnost pro činohru a muzikálovou scénu, několik desítek kompozic pak práce pro film a televizi, za něž dostal celou řadu cen na mezinárodních festivalech (Benátky, Brusel, Salzburg aj.).

Přestože divadlo a film zůstávají hlavním Fischerovým zájmem, souběžně se scénickými kompozicemi vzniklo úctyhodné množství koncertních děl instrumentálních a vokálních.

Tituly k prodeji:
Monology pro harfu

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz