Jan Kučera

hudební skladatel (nar. 1977)

Jeden z představitelů nejmladší skladatelské generace, která do hudebního života vstoupila po roce 2000. Soustavně se věnuje dirigování, kompozici a instrumentaci. Na Pražské konzervatoři studoval u Bohuslava Řehoře skladbu a u Miriam Němcové a Vladimíra Válka dirigování.

V roce 2002 dirigoval na absolventském koncertě Symfonický orchestr Českého rozhlasu a uvedl vlastní skladbu Tři symfonické básně na motivy českých spisovatelů. Od tohoto roku je u rozhlasového orchestru stálým asistentem šéfdirigenta Vladimíra Válka, spolupracuje však i s dalšími českými orchestry.

Za Válkova vedení pokračoval ve studiu dirigování na hudební fakultě AMU, kterou dokončil v roce 2006. Vede vlastní jazzové Jan Kučera Trio (Jan Kučera - klavír, Jan Kořínek - kontrabas, Radek Němejc - bicí), které získalo třetí cenu časopisu Harmonie za nahrávku s autorskou hudbou Stav beztíže z roku 2001.

Jako skladatel zasahuje do oblasti koncertní vážné a jazzové hudby. Na kontě má symfonické, komorní i kantátové partitury. Spolupracuje s Epoque Quartetem, komponuje scénickou hudbu k inscenacím divadel z celé republiky (např. Divadlo na Vinohradech nebo Divadlo Český Těšín). V oblasti instrumentace jsou jeho význačným počinem úpravy pro orchestr písní Jaroslava Ježka a písní z českých filmů z roku 2003 pro silvestrovský koncert České filharmonie.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Barokní reminiscence
Barokní reminiscence / klavírní výtah
Benedicamus Domino
Contemplation
Full House
Joker
Pražská Bagatela pro trombon a klavír
Suite concertante
Svatovítská fanfára
Tvé roztančené Já
Zrození

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz