Jan Ryant Dřízal

hudební skladatel (nar. 1986)

Jan Ryant-Dřízal vystudoval kompozici na Pražské konzervatoři u Otomara Kvěcha a na HAMU pod vedením Hanuše Bartoně. V současné době pokračuje v doktorském studiu u Luboše Mrkvičky.

Absolvoval též studijní stáže na Estonian Academy of Music and Theatre v Tallinnu (Tõnu Kõrvits) a na Royal College of Music v Londýně (Dai Fujikura), účastnil se i mnoha mistrovských skladatelských kurzů, sympozií a rezidenčních pobytů (např. na Krzysztof Penderecki European Centre for Music v Luslawicích, Liszt Academy of music v Budapešti, festival Soozvuk v Bratislavě, či Postfest v Kroměříži). Je absolventem Teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně.

Jeho skladby získaly četná ocenění ve skladatelských soutěžích v Česku i zahraničí a jsou pravidelně uváděny. Mezi nejvýraznější tvůrčí úspěchy patří první cena České filharmonie za skladbu Kuře melancholik, provedení violoncellového koncertu Narcissus s Tomášem Jamníkem a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, či objednávka Pražského Jara na skladbu Zběsilost v srdci. Spolu se skladatelkou a dokumentaristkou Eliškou Cílkovou je autorem multimediálního projektu Sounds of Chernobyl Zone. Pravidelně spolupracuje s nejvýraznějšími hudebníky své generace, jako Tomáš Jamník, Marek Šedivý, Adam Plachetka, či Milan Al-Ashab.

Ryant-Dřízal usiluje o maximální homogenitu výrazových prostředků s důrazem na vnitřní expresi a tvarový účinek zvuku. Soubor vlastních kompozičních technik a estetických preferencí s filozofickým přesahem označuje souhrnně jako „organická hudba".

www.janryantdrizal.cz

Tituly k prodeji:
Kuře melancholik

Orchestrální materiál k pronájmu:
Kuře melancholik
Narcissus pro violoncello a orchestr

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz