Jan Vičar

hudební skladatel (nar. 1949)

Jan Vičar, narozený v Olomouci, působí jako profesor na katedře teorie a dějin hudby na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze a katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jako Fulbright/CIES scholar-in-residence přednášel na osmi amerických univerzitách (1998–1999) a jako hostující profesor vyučoval kompozici a hudební teorii na Birmingham-Southern College v Alabamě (2005). Založil a v letech 20092014 řídil mezinárodní festival soudobé hudby MusicOlomouc.

Je autorem více než sedmdesáti skladeb různých žánrů, které byly uvedeny nejen v České republice, ale také v USA, Kanadě, Chile, Japonsku, Jižní Koreji a řadě evropských zemí. Vydal dosud pět autorských CD Zpíváme si, Vivat universitas!, Fortissimo, Přeludya a Ej, Janku! Úspěšná je zejména jeho tvorby pro pěvecké sbory. Věnuje se rovněž muzikologii.

Tituly k prodeji:
Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny"
Pocta hudcům
Žítkovská bohyně

Tituly k pronájmu viz Kompletní katalog skladeb