Jana Bartošová

V letech 1998–2003 studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obor teorie a dějiny dramatických umění. Nedlouho po promoci nastoupila do archivu Českého rozhlasu a zde, v atmosféře plné pozoruhodných zvukových záznamů, pracuje stále. Do SRT vstoupila v roce 2010 a od roku 2012 se pravidelně účastní přehlídek rozhlasové tvorby Bilance a Report jako člen realizačního týmu. V roce 2014 převzala část členské a finanční agendy SRT. Spolupracovala na knize 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů a příležitostně se podílí na přípravě revue Svět rozhlasu.