Jana Trojanová

moderátorka

Moderuje vysílání a přímé přenosy koncertů.

Jana Trojanová vystudovala PdF UHK a VOŠ hereckou v Praze. Pracuje jako moderátorka v Českém rozhlase Vltava, uvádí přímé přenosy koncertů, dále spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, připravuje předkoncertní setkání s umělci „Přijďte dřív!“, spolumoderuje „Vlnohraní" (interaktivní koncerty z Českého rozhlasu pro mladé). 

V minulosti hostovala v Městském divadle Mladá Boleslav a na ČT Déčko moderovala pořad Telefon. Moderuje koncerty, přehlídky, plesy, různé společenské akce. Je držitelkou mnoha cen za umělecký přednes (mj. Cena Karla Högera). Na divadelních prknech je v současnosti k vidění v Divadle Viola a zejména pak v inscenacích divadelní společnosti INDIGO company, jejíž je spoluzakladatelkou. Hrála v několika TV seriálech a ve filmu „S písní v tísni".