Jaroslav Krček

hudební skladatel (nar. 1939)

Tvůrčí orientace Jaroslava Krčka je vedena po třech liniích lidové, historické a soudobé hudby. Studoval pedagogické oddělení hudební školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích, posléze však přešel na Pražskou konzervatoř a věnoval se kompozici a dirigování. Studia dokončil v roce 1962 ve třídě skladatele Miloslava Kabeláče a dirigenta Bohumíra Lišky.

Po absolutoriu nastoupil jako hudební režisér do Československého rozhlasu Plzeň, kde působil do roku 1967. Ve stejném povolání pokračoval od roku 1975 v hudebním vydavatelství Supraphon. Zajímá se především o lidovou tvořivost a lidové hudební projevy, zejména jihočeské a západočeské provenience. Je autorem několika stovek úprav lidových písní a tanců pro Plzeňský lidový soubor a později také pro soubory, které sám založil – Chorea bohemica (1967) a Musica bohemica (1975). Musica Bohemica od počátku 80. let do roku 1993 fungovala v rámci Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, v průběhu 90. let se osamostatnila a dodnes platí za špičkový soubor svého druhu.

Jako autor a dirigent spolupracuje Krček i s dalšími tělesy jako jsou např. Plzeňská filharmonie, Jihočeská filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Karlovarský symfonický orchestr nebo Capella Istropolitana. Komponuje skladby inspirované historickou a lidovou hudbou pro potřeby svého souboru, i další autorskou symfonickou, komorní a vokální hudbu. Za elektronickou operu Nevěstka Raab (1971) na libreto Zdeňka Barborky získal cenu na mezinárodní soutěži opery a baletu v Ženevě. Filozofující tendence nezřídka vyjadřuje pomocí nadčasových významů antických a jiných historických textů.
S Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu dlouhodobě spolupracuje jako autor a upravovatel na vydávání titulů v Edici ZUŠ.

Vytvořil také několik desítek rekonstrukcí i nově konstruovaných nástrojů, které zvukově ozvláštňují jeho kompozice inspirované českým folklorem.

Filozofující tendence nezřídka vyjadřuje pomocí nadčasových významů antických a jiných historických textů. V současné době hledá autor oproštěný výraz pro duchovní etos přítomnosti.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Barokní písně času vánočního
Deset lidových tanců
Hrajte mně, muziky, vesele
Hřej, sluníčko, hřej
Poslyšte, křesťané
Prozpěvují anjelové
Sedm drobných skladeb pro souborovou hru
Smyčcový kvartet č. 1
Smyčcový kvartet č. 2
Smyčcový kvartet č. 3
Symfonie č. 4 „Desiderata"
Symfonie č. 5 „Renesanční"
Tance a taneční melodie 17. a 18. století

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz